• Android
  • Ios
  • Hỗ trợ
  • Desktop PC
  • 19006024
  • Fanpage

Cáo thị Trang chủ > Cáo thị
Làng Vui Chơi trân trọng thông báo: Làng Vui Chơi đã update xong phiên bản mới với hàng loạt cập nhật lớn: SHOP mới, vật phẩm mới, đổi thật dễ dàng nhanh chóng.
Làng Vui Chơi trân trọng thông báo: Làng Vui Chơi đã update xong phiên bản mới với hàng loạt cập nhật lớn: Tỉ lệ NẠP được VÀNG nhiều hơn, chơi ĐÃ TAY hơn.
Làng Vui Chơi chuẩn bị update tính năng KẾT NỐI LẠI. Theo đó, khi người chơi bất ngờ bị mất kết nối sẽ hạn chế và tránh việc mất tiền khi đang chơi. Bên cạnh đó, Làng Vui Chơi đã update thêm các server khủng dự phòng, đảm bảo cho người chơi luôn kết nối thông suốt và không bị gián đoạn khi chơi. Trong thời gian này, LVC mang đến sự kiện [Event] CHƠI BÀI TẸT GA - NẠP THẺ NHẬN QUÀ nhằm tri ân đến tất cả người chơi.
Hotline
19006024
Đăng ký email Đăng ký